Luxor ABC80 / Metric ABC CAD 1000

Metric ABC CAD 1000 är ett CAD-system som bygger på Luxor ABC 80.


Luxor ABC80 / Metric ABC CAD 1000
CPU Z80A
RAM 16Kb (ABC80) / 32 Kb (CAD 1000)
ROM Totalt 32Kb, BASIC tar 16Kb
Text modes: 24*40
Grafik: 72*80
Anslutningar: kasettstation,monitor,expansionsport,modem
Operativsystem: BASIC i ROM
Målgrupp: Hem,skola,hobby och små företag
Annat: 12" bildskärm är en bestående del av ett ABC80-system, datorn får nämligen sin ström från monitorn.

Bilder:

Luxor ABC80 Luxor ABC80
METRIC ABC CAD 1000 METRIC ABC CAD 1000
MusPekdon