Commodore 64,128 och 128D

Commodore 64
CPU 6510
RAM 64 Kb
ROM 20 Kb
Text 25*40 tecken
Grafik 320*200, 16 färger
Ljud: 3 kanaler, 9 oktav.
Massminne: Commodores kasettenhet eller 5,25" Commodore 1541 diskettstation, senare även andra alternativ såsom 1581 3,5" diskettstation.
Anslutning: Kasettenhet,tv, audio/video, Commodores egen serie- och parallellport, modul,2*joystick, expansionsport.
Operativsystem: Basic i ROM, GEOS och CP/M kunde fås skillt
Mått: 404 mm * 204 mm * 74 mm / 1,8kg
Målgrupp: Hem trots att endel även kunde hittas hos småföretagare.
Pris/år: 2995 mk / 1984
Annat: Seriösa applikationer skulle ha behövt textläge med 80 tecken per rad. Simon's Basic var en populär modul som utvidgade Commodores bristfälliga BASIC-version.
Commodore 128 och 128D (C128-mode, C64-mode precis som den riktiga C64).
CPU 1 MOS Technology 8502 2,5 MHz (prosessorn har en 6510-kompatibel 1MHz mode för C64:s program)
CPU 2 Zilog Z80 4MHz (CP/M)
RAM 128 Kb (max 512 Kb)
ROM 48 Kb varav 16Kb DOS
Textmode 25*80 eller 25*40 tecken (rader/kolumner)
Grafik max 640*200, max 16 färger
Ljud: 3 kanaler och 9 oktav.
Massminne: Commodores kasettenhet eller 5,25" Commodore 1571 diskettstation (C128D har en 1571 inbyggd). Även Commodore 64:s 1541 osv går bra.
Anslutning: Kasettenhet,tv, audio/video, Commodores egna serie- och parallellportar, modul, joystick, expansionsport. Reset-knapp.
Operativsystem: Basic i ROM, CP/M, däremot måste GEOS skaffas skilt
Mått: 430 mm * 325 mm * 55 mm / 3 kg (C128, inte D)
Målgrupp: Hem, småföretagare.
Annat: Tre olika datorer i en: Commodore 64 kompatibel, CP/M kompatibel och C128 som är en slags utvecklad C64 med 80-teckens skärm, större minne och snabbare processor.

Bilder:

C64C64 och 1541
C128C128 och 1571
C128C128
C128C128
C128C128
C128DC128D, inbyggd 1571 och externt tangentbord
C128DC128D
C128DC128D
GEOS C64:s och C128:s grafiska operativsystem, GEOS.