Spectravideo MSX 728

Spectravideos datorer var ganska nära MSX-standarden så att 728 påminner i mycket sin föregångare SV 328. MSX var en japansk standard som gjorde hemdatorerna kompatibla. Det enda felet var att standarden kom för sent och den förlorade mot Commodore 64. MSX maskinerna har en mångsidig BASIC-tolk och även namnet kommer därifrån: MicroSoft eXtended BASIC.
Spectravideo 728 MSX
CPU Zilog Z80
RAM 64 Kb
ROM 32 Kb
Grafikminne 16Kb
Textläge 26*40
Grafik 256x192 16 färger
Ljud: 3 kanaler + brus, 8 oktav
Massaminne: Kasett,diskett
Anslutningar: Tv,video,Centronics, modulport*2 (den andra kan användas för diskettstationen, standarden kräver bara en port,2*joystick.
Operativsystem/program:MSX Basic 1.0 i ROM
Målgrupp: Hem.
Annat: En dator som följer MSX-standarden. Liknar sin föregångare och standardens förebild SV 328.

Bilder:

Spectravideo 728 Spectravideo 728
Spectravideo 728 Spectravideo 728
Spectravideo 728 Spectravideo 728