Mikas datormuseum

Välkommen till Mika Ojutkangas datormuseum. Jag har försökt samla ihop och spara några intressanta datorer så att även kommande generationer kan se vad datorerna var på den gamla goda tiden.
Jag har haft många av de datorer som jag har i min samling men mitt intresse är djupare än det; dessa maskiner har ofta sådana tekniska lösningar som får moderna PC-maskiner verka väldigt tråkiga.

Min samling

BBC model B Acorn BBC model B.
Amstrad CPC 6128 Amstrad CPC 6128, CPC 664 och CPC 464
Apple Macintosh Plus Apple Macintosh Plus
Atari 800 XL Atari 800 XL
Atari Portfolio Atari Portfolio
Atari ST Atari ST
Canon X-07 Canon X-07
Amiga 1200 Commodore Amiga 500, Amiga 2000 och Amiga 1200
Commodore Plus/4 Commodore C16 och Plus/4
Commodore 64 Commodore 64,128 och 128D
Compaq Portable III Compaq Portable III
Ericsson PC Ericsson PC
Kaypro II Kaypro II
Lambda 8300 Lambda 8300
Metric ABC CAD 1000 / Luxor ABC 80 Metric ABC CAD 1000 / Luxor ABC 80
MikroMikko Nokia Mikro Mikko 1
Panasonic JR 200 Panasonic JR200
Salora Fellow Salora Fellow
Sharp MZ 700 Sharp MZ 700
Sharp MZ 800 Sharp MZ 800
Osborne I Osborne I
Sinclair ZX81 Sinclair ZX81
Sinclair ZX Spectrum Sinclair ZX Spectrum
Sinclair QL Sinclair QL
SVI 328 Spectravideo 328
MSX Spectravideo MSX 728


TV-Spel

Atari 2600 Atari 2600
Videopac G7000 Philips Videopac G7000
TV-spel TV-spel

Ifall du vill sälja eller donera en gammal dator till ett gott hem kontakta:
oju@iki.fi
Tillbaka till min hemsida